Blog

NÁŠ VÝZKUM

Vždy jsme silně investovali do výzkumu a vývoje, a to se stalo naší konkurenční výhodou.

Ceníme si lidí, kteří s námi pracují, jejich nápadů, jejich výzkumné práce, schopnosti inovovat při výrobě našich výrobků a neustále je zlepšovat.

V tomto rychle se rozvíjejícím světě, zejména v metropolitních oblastech, je pokožka trvale vystavena působení znečišťujících látek, UV záření a dalších ekologických činidel, které ji činí citlivou a velmi reagující.

Tyto otázky jsme vždy řešili silným výzkumem a vývojem, založeným na vlastním místě, ve vlastních laboratořích. Náš výzkum a vývoj je v souladu s nejnovějším výzkumem v oblasti kosmetologie a spolupracuje s naším vývojářským týmem (marketing), s klíčovými představiteli názorů (dermatologové, pediatrové, odborníci na vlasy, gynekologové, estetičtí lékaři), s lékárníky a s koncovými uživateli.

TESTY

Silná výzkumná práce, kterou provádíme v našich laboratořích, je také podporována kvalifikovanými zkušebními laboratořemi třetích stran a dermatologickou výzkumnou jednotkou založenou na univerzitě, se kterou spolupracujeme, prostřednictvím našich vysoce kvalifikovaných pracovníků ve výzkumu a vývoji, na provádění testů na kontrolu kvality a bezpečnosti surových výrobků materiálů a následně bezpečnosti a účinnosti našich hotových výrobků pomocí přísných testů in vitro a klinických studií.


TESTOVÁNÍ IN VITRO

Jsme průkopníkem testovní in vitro a zavedli jsme účinné testovací metody dlouho předtím, než byly vyvinuty řádné předpisy pro regulaci těchto testů. Toho jsme dosáhli díky silným investicím, jejichž cílem bylo vyvinout zkoušky IN VITRO TESTED k provedení předběžných testů pro posouzení tolerance a bezpečnosti výrobku.

Ve vývojové fázi jsou složení testována na pokročilém modelu trojrozměrné kůže, který replikuje vlastnosti a reakce lidské kůže, v souladu se současnými předpisy o kosmetických přípravcích, které vyžadují takové testování. Tyto testy se netestují na zvířatech.

Přijetí těchto „alternativních“ metod testování výrobků společností BioNike již v roce 2000 opět ukazuje závazek společnosti vyvíjet kvalitní, inovativní, spolehlivá složení a zdůrazňuje etiku společnosti a její povědomí o nejnovějších dostupných technologiích.

Pouze ta složení, která splňují základní požadavky na snášenlivost in vitro, jsou pro další vývoj zařazena a podrobena testování snášenlivosti IN VIVO, což je testování náplastí na informovaných dobrovolnících.
In vivo klinické testování.

Rigorózní, kosmeticko-klinické testy, prováděné na zdravých dobrovolnících v kvalifikovaných testovacích zařízeních a univerzitních testovacích zařízeních a vždy pod dermatologickým dohledem, umožňují potvrdit a osvědčit vynikající snášenlivost a účinnost produktů BioNike.

V některých případech jsou produkty testovány také na subjektech s citlivou pokožkou, aby bylo prokázáno, že jsou také vhodné pro citlivou pokožku.

Pokud jde o testování účinnosti produktu, provádíme testování „in vitro“ i „in vivo“, zvolené podle typu produktu a zkoumaných parametrů účinnosti.

Pravidelné testování našich produktů tedy zahrnuje:

  • in vitro testování snášenlivosti kůže prováděné na kožním modelu, který replikuje rysy a reakce lidské kůže
  • in vivo testování snášenlivosti (patch test), také u subjektů s citlivou pokožkou
  • instrumentální a dermatologicky kontrolované in vivo testování
  • test používání výrobku na dobrovolnících, aby bylo možné při použití zjistit vnímanou příjemnost produktu.
X